เบอร์โรงเรียน
02-9128888
เบอร์โรงเรียน 086-3308944

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในระดับ อนุบาล - ป.6
สอบถามโทร 02-9128888
ดิดต่อโรงเรียนอีเมลส์
Tvs2559@outlook.Co.th

ฝ่ายควบคุมรถนักเรียน 089-1777427 

สโมสรว่ายน้ำเทพสัมฤทธิ์วิทยา ได้นำนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำปิดแมตซ์ประจำปี
I Love Dad เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.59
ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก สุขุมวิท 46
โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 82 สโมสร


รศ.ดร.จรูญ ทิตาทร และดร.ฟองแก้ว ทิตาทร
ผอ.โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เป็นประธานใน
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร
(50วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม2559


ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
มอบรางวัลครูดีเด่นให้กับคุณครู
ประจำปีการศึกษา 1/2559
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง3ท่าน
ระดับอนุบาล นางพราวฟ้า กาญจนาคม
ระดับประถมต้น นางนงเยาว์ จุลอมร
ระดับประถมปลาย นางสาวเฉลิมศรี ตันชะ

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่