รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามโทร 0-2912-8888

เบอร์โรงเรียน
02-9128888
เบอร์โรงเรียน 086-3308944

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในระดับ อนุบาล - ป.6
สอบถามโทร 02-9128888
ดิดต่อโรงเรียนอีเมลส์
Tvs2559@outlook.Co.th

ฝ่ายควบคุมรถนักเรียน 089-1777427 

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรม "ทำความดี ถวายในหลวง ถวายเทียนพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษา"
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา


รศ.ดร.จรูญ ทิตาทร และดร.ฟองแก้ว ทิตาทร
ผอ.โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เป็นประธานใน
พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
มอบรางวัลครูดีเด่นให้กับคุณครู
ประจำปีการศึกษา 1/2559
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง3ท่าน
ระดับอนุบาล นางพราวฟ้า กาญจนาคม
ระดับประถมต้น นางนงเยาว์ จุลอมร
ระดับประถมปลาย นางสาวเฉลิมศรี ตันชะ

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่