การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย


ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ


ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

 


 
ที่มา : ภาพจากเว็บ Thairath
ภาพประกอบจาก : Internet
 
 

 

....

   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 

 

   
 
 
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่