โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

เดินทางมาโรงเรียนสะดวก - มีบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนถึงบ้าน

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา อยู่ติดถนนประชาราษฎร์ สาย 2 เดินทางมาโรงเรียนสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
ลงสถานีเตาปูน หรือ ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะลงป้ายซอยสะพานขวา

 

เลขที่ 206 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ติดต่อโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ โทร : 083-8279555 และ 085-9213503
ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน โทร : 090-0514240
เบอร์ตรง 0-2912-8888, Fax. 0-2912-9333 E-mail : thepsamridhvithaya@gmail.com
 

 

....