เบอร์โรงเรียน
02-9128888
เบอร์โรงเรียน 086-3308944

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ในระดับ อนุบาล - ป.6
สอบถามโทร 02-9128888
ดิดต่อโรงเรียนอีเมลส์
Tvs2559@outlook.Co.th

ฝ่ายควบคุมรถนักเรียน 089-1777427 


ร.ร.เทพสัมฤทธิ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิง วีนัส จิตสกุล ที่ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคัดลายมือ
ระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี
ร.ร.เทพสัมฤทธิ์วิทยา
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ร.ร.เทพสัมฤทธิ์วิทยา
เมื่อวันที่ 29 ก.ค..58

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่