ด่วน!! รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ สอบถาม 0-2912-8888

เบอร์โรงเรียน
02-9128888
เบอร์โรงเรียน 086-3308944

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในระดับ อนุบาล - ป.6
สอบถามโทร 02-9128888
ดิดต่อโรงเรียนอีเมลส์
Tvs2559@outlook.Co.th

ฝ่ายควบคุมรถนักเรียน 089-1777427 

รศ.ดร.จรูญ- ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร ,
ผอ.โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
เป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
" ตามคำสอนพ่อ "
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา จัดกิจกรรม "ทำความดี ถวายในหลวง ถวายเทียนพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษา"
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา


รศ.ดร.จรูญ- ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร ,
ผอ.โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่