โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

Welcome To Thepsamridhi Vittaya School

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เปิดสอนมานานกว่า 44 ปี ส่งต่อความสำเร็จของลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่น เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการให้นักเรียน เก่ง ดี มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และผลักดันสู่การเรียนแบบ AEC โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาพื้นฐาน
วันที่จัดกิจรรม 9 ธ.ค. 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ จัดงาน
ฤดูหนาวครั้งที่ 2 "อุ่นไอรัก คลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธ.ค.61
ถึง 19 มกราคม 62 ณ ลานพระราชวังดุสิต

วันที่จัดกิจรรม 15 ธ.ค. 61

สวธ.ชวนชมการแสดงดนตรีคลาสสิกเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้ชื่อคอนเสิร์ตว่า ‘The Russian Pieces’

ข่าววันที่ 04 ธ.ค. 61

‘กอปศ.’เล็งต่อยอดพัฒนา 10 กรอบสมรรถนะ
เน้นเนื้อหาไม่ท่องจำ-เชื่อมโยงการทำงาน
จริงต่อยอดการนำให้เกิดขึ้นในผู้เรียนทุกคน
ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน