สระว่ายน้ำเทพสัมฤทธิ์วิทยา

เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
สนใจสมัครสามารถสอบถามได้ที่
เบอร์โทร 02-9128888

 * ขนาดของสระว่ายน้ำ ปรับปรุงใหม่

- สระผู้ใหญ่ ขนาด 25.00 x 12.50 เมตร ลักษณะเทลาดลงกลางสระ ลึก 0.90 x 2.70 เมตร

- สระกลาง ขนาด 10.00 x 5.00 เมตร ลักษณะเทลาดจากตื้นไปลึก ลึก 5.00 x 5.00 เมตร

- สระเล็ก ขนาด 5.00 x 5.00 เมตร ลักษณะพื้นเสมอกัน ลึก 0.50 เมตร
.
* ลักษณะการหมุนเวียนของน้ำ
- เป็นระบบน้ำล้น น้ำไหลเวียนตลอดเวลา น้ำจึงสะอาดอยู่เสมอ
 
* วันเปิด - ปิด บริการ (เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
- วันเสาร์์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น.
-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
 
 
อัตราค่าบริการในการลงสระสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ของบุคคลภายนอก
ระดับ
อัตราชำระค่าลงสระ
ระดับ อนุบาล 1 – 3 20 บาท/คน
ระดับนักเรียน 40 บาท/คน
ระดับผู้ใหญ่ 60 บาท/คน
 
* ระเบียบการ การมัครเป็นสมาชิก
- นักเรียน ค่าสมาชิก 400 บาท/ปี/คน ชำระค่าสระ 20 บาท/คน/ครั้ง
- ผู้ใหญ่ ค่าสมาชิก 500 บาท/ปี/คน ชำระค่าสระ 40 บาท/คน/ครั้ง
 
 
* อัตราค่าเรียนว่ายน้ำสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
ระยะเวลาการสอนรวม 8 ครั้ง ภายในเวลา 2 เดือน
- นักเรียน 1 คน อัตราค่าเรียน 1,500 บาท
- นักเรียน 2 คน อัตราค่าเรียน 2,000 บาท

 หมายเหตุ : อัตราค่าเรียนในคอร์สยังไม่รวมค่าสมาชิก

 

 
 
 
 

 

....

   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 

 

   
 
 
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่