โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ชวนเที่ยวพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี
พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 15-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ไม่ต้องจองล่วงหน้าและเข้าชมฟรี

“พระราชวังเดิม” เปิดให้เข้าชมฟรี ฉลอง 250 ปี กรุงธนบุรี และ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่ง กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร 15-28 ธันวาคม 61 เวลา 9.00-15.30 น วันเสาร์นี้แล้วเป็นวันแรก เรียนเชิญทุกท่าน พระราชวังเดิมยินดีต้อนรับ แผ่นดินนี้มีความหลัง


มื่อวันที่ 13 ธ.ค. มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสมัยกรุงธนบุรี พร้อมทั้งได้สัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปากคลองบางกอกใหญ่ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล และอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้น ความสำคัญอีกประการ คือ พระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของกษัตริย์ไทยหลายพระองค์ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ท้องพระโรง, พระที่นั่งขวาง, พระตำหนักเก๋งคู่, พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, อาคารเรือนเขียว, ศาลศีรษะปลาวาฬ และ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และ กองบัญชาการกองทัพเรือ ปกติการเยี่ยมชมจะต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะ ทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ และมีค่าธรรมเนียมบำรุงโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม แต่ในโอกาสพิเศษ วันสถาปนาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2561 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

จึงนับได้ว่าเป็นโอกาสดี ที่ประชาชนจะเข้าเที่ยวชมพระราชวังเดิม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ประวัติศาสตร์ กราบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับการเข้าชม ขอความร่วมมือประชาชนให้แต่งกายสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น

สอบถามเพิ่มเติม facebook มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม https://facebook.com/pg/wangdermpalace

โทรศัพท์ 0 2475 4117, 0 2466 9355 และ 0 2472 7291

ที่ตั้ง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์

การเดินทาง

รถประจำทาง สาย 57

เรือโดยสารข้ามฝากจากท่าเตียนมายังท่าวัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก) ค่าโดยสารท่านละ 4 บาท

รถส่วนตัว วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถจอดภายในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ วันธรรมดาจอดบริเวณวัดใกล้เคียง

 
.

 

 
 

 

....