กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งกำหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-30 พ.ย. 60กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ได้แจ้งกำหนดการเปิดให้ชมนิทรรศการ

พระเมรุมาศ ตั้งแต่วันที่ 2-30 พ.ย.และได้จัดแผ่นพับพระเมรุมาศที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 ล้านฉบับ และโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ 3 ล้านแผ่นให้กับผู้เข้าชมด้วยค่ะ

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการพระเมรุมาศ ที่ท้อง
สนามหลวงครั้งนี้

หลังจากนั้นจะเปิดให้ให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและจัดนิทรรศการตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560โดยนิทรรศการพระเมรุมาศดังกล่าว จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 2- 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-22.00 น.ซึ่งในเบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน กำหนดเวล
าเข้าชมพระเมรุมาศ รอบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ได้ประเมินจำนว

นคนที่เข้าร่วมนิทรรศการไว้วันละ 100,000 คน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ 500 รูป คนพิการ
และคนชรา 500 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 คน นักเรียนนักศึกษา 15,000 คน และ
ประชาชนทั่วไป 80,000 คนโดยมีหมายกำหนดเวลาการเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วง
ดังต่อไปนี้ค่ะ

– ถ่ายภาพที่ระลึกและชมภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง โดยบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ
เป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ เป็นเวลา 15 นาที
– ชมพื้นที่ด้านในของพระเมรุมาศ และนิทรรศการ 6 อาคารอย่างอิสระ ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศ
ได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น เป็นเวลา 45 นาที

ซึ่งได้แบ่งแยกเนื้อหาความสำคัญของนิทรรศการโดยจะใช้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธี ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่
ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณ
มณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลังจะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ
และขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลปตลอดจนงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

3. นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรมกำหนดให้
ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้าน
ทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน ดังนี้
– นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
– นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
– นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)
– นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
– นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

**สำหรับกฏระเบียบในการแต่งกายเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) งดเว้นเสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกง
ขาสั้นทั้งทางผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เข้าชมอย่างเต็มที่ โดยมีจุดคัดกรอง 5 จุด
สำหรับพระภิกษุสามเณร ให้ใช้ทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประชาชนทั่วไปให้เข้าในจุด
คัดกรอง 3 จุด ได้แก่
– บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
– ท่าช้าง
– พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ส่วนผู้พิการสามารถเข้าชมบริเวณจุดคัดกรอง หลังกระทรวงกลาโหม โดยฝ่ายจัดงานมีการอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของ
การจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด


ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จะจัดรถ
โดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน
ได้แก่

1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง
2. หัวลำโพง-สนามหลวง
3. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง
4. เอกมัย-สนามหลวง
5. สายใต้ใหม่-สนามหลวง
6. หมอชิต-สนามหลวง
ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.30 น. ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา
ขณะเดียวกันจะประสานกรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลารองรับการเดินทางของประชาชนด้วย

ทั้งนี้ภายในบริเวณพระเมรุมาศ ยังได้จัดให้มีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆช่วง
เวลา 18.00-22.00 น.โดยจะมีการประโคมดนตรี
วง บัวลอย บริเวณศาลาลูกขุน เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ จะมีการแสดง,โขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมอีกด้วย

ที่มา : http://www.tnews.co.th/index.php/contents/368355
 

 

 

....

   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
 

 

   
 
 
ติดต่อโรงเรียน โทร 0-2912-8888, ฝ่ายควบคุมรถโรงเรียน 089-1777427  หรือ กดที่นี่